Huurvoorwaarden De Heksenketel

Reserveren
U kunt bij ons zowel telefonisch als per e-mail een reservering maken. Wij bevestigen uw reservering binnen een paar dagen per e-mail. Hierna ontvangt u van ons een factuur. Wij vragen u om € 250 als aanbetaling en tevens borg binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De huursom dient u uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald.
Wij behouden ons het recht voor uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen.

Nadat wij van u het volledige verschuldigde bedrag ontvangen hebben, sturen we u bevestiging en een routebeschrijving.

Annulering
Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering tot:

• 3 maanden voor aankomstdatum: 25% van de totale huursom
• 2 maanden voor aankomstdatum: 50% van de totale huursom
• 1 maand voor aankomstdatum: 75% van de totale huursom
• binnen 1 maand voor aankomstdatum: 100% van de totale huursom

Aankomst en vertrek
Voor uw aankomst maken we een afspraak waar en wanneer u de sleutel kunt ophalen Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16.00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10.00 te hebben verlaten. ( of er zijn aparte afspraken gemaakt, tegen kleine vergoeding kan de huur verlengd worden oop de dag van vertrek). Kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw eigen kosten.

Gebruik van het vakantiehuis
Wij gaan er vanuit dat u ons vakantiehuis netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken. Roken is niet toegestaan in het vakantiehuis. Barbecueën is toegestaan,echter niet op het houten terras maar wel op de stookplaats die daarnaast gelegen is. Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan. Gelieve de thermostaatkranen van de verwarming laag te zetten als u niet in het huis aanwezig bent.

Indien de eigenaren of zijn gasten in de naast het woonhuis gelegen bungalow verblijven, worden wasmachine/droger gezamenlijk gebruikt.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

Voor vertrek vragen we u:
1. De afwas te doen
2. De bedden af te halen (het linnengoed graag opgevouwen op de tafel op de overloop)
3. De vuilnisbakken te legen
4. Het tuinmeubilair (stoelen, kussens en parasols) in de schuur opruimen
5. Het huis veegschoon achter laten, haren uit de douche te verwijderen
6. Eventueel breukwerk en of schade via de mail bij de eigenaar of mondeling bij diens waarnemer te melden.

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.

Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

• Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.
• Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.
• De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf

Disclaimer
We hebben de informatie op onze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en doen ons uiterste best om deze aan de actualiteit aan te passen. Eventuele fouten in de informatie of door derden opgegeven onjuiste informatie, veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht, dan wel typefouten in prijstabel, binden ons echter niet.

Bij de beschrijving van het vakantiehuis op onze website is vermeld welke voorzieningen en/of inrichtingszaken zoal aanwezig zijn (niet uitputtend).

De afgebeelde foto’s op onze website zijn eigengemaakte. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor zover wij afstanden op onze website vermelden, zijn deze slechts een indicatie; de door u gereden afstand c.q. route kan afwijken van onze opgave.

Voor al deze zaken geldt: u kunt ons kort voor vertrek om actuele informatie vragen. We zullen dan zo nodig voor u nagaan hoe de feitelijke situatie is.

Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden
Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dat is het geval zodra wij uw boeking hebben bevestigd; het nemen van een optie valt hier niet onder) gaat u akkoord met de huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.